Privacybeleid

New Life Choir Groningen, gevestigd aan Atoomweg 10 9743AK Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://shop.newlifechoir.nl

Atoomweg 10 9743AK Groningen

+31630292400

S Hoshan is de Functionaris Gegevensbescherming van New Life Choir Groningen Hij/zij is te bereiken via s.hoshan@newlifechoir.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

New Life Choir Groningen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam: Wanneer je een bestelling plaatst, vragen we je om je voor- en achternaam. Zo weten wij wie de bestelling heeft geplaatst.
 • Adresgegevens: Je adresgegevens hebben we nodig om een factuur te kunnen uitschrijven. Zo weten we zeker dat de juiste gegevens op de factuur vermeld worden.
 • Telefoonnummer: Je telefoonnummer hebben we nodig om contact met je op te kunnen nemen waanneer het nodig is.
 • E-mailadres: We gebruiken je e-mailadres om (automatisch) een bevestiging van je bestelling en/of betaling te kunnen verzenden.

Wij delen deze gegevens met niemand.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@newlifechoir.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

New Life Choir Groningen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

New Life Choir Groningen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Van inactieve accounts worden de gegevens 2 maanden bewaard. Daarna worden je gegevens automatisch uit ons systeem verwijderd.
 • Bestellingen met de status “in behandeling” worden maximaal 7 dagen bewaard.
 • De gegevens van een mislukte bestelling worden maximaal 5 dagen bewaard.
 • Hetzelfde geldt voor geannuleerde bestellingen.
 • Voor een voltooide bestelling bewaren wij de gegevens 6 maanden.
 • Factuurgegevens blijven in principe minimaal 7 jaar in ons boekhoudingssysteem staan. De Belastingdienst verplicht het ons om minimaal voor zeven jaar onze administratie te bewaren. Wij delen deze gegevens met niemand.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door New Life Choir Groningen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@newlifechoir.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . New Life Choir Groningen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

New Life Choir Groningen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Daarnaast gebruiken wij Google Analytics om het gedrag van bezoekers te kunnen analyseren. Doordat we je IP-adres niet verzamelen en dus ook niet met derden delen, zijn de gegevens volledig anoniem en niet te herleiden naar jou als persoon.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

New Life Choir Groningen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@newlifechoir.nl

Winkelwagen